Angol nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldalak

Catholic Social Teaching – Az egyesült államokbeli Saint Paul and Minneapolis főegyházmegye Társadalmi Igazságosság Irodájának tartalmas weboldala:

Catholic Social Teaching – Gerald Darring gazdag link- és kommentárgyüjteménye a Theology Library-ban:

Alapdokumentumok

The Social Agenda – François-Xavier Nguyên Van Thuân bíboros tematikus szemelvénygyűjteménye a katolikus társadalmi tanítás alapdokumentumaiból az angol mellett olasz, spanyol és francia nyelven:

Intézmények

Database of Catholic Social Thought Organizations – a katolikus társadalmi tanítás területén működő intézmények nemzetközi adatbázisa, az intézmények elérhetőségeivel, webcímeivel, sokoldalú keresési lehetőségekkel:

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa:

Az Amerikai Egyesült Államok Püspökkari Konferenciája „Igazságosság, Béke és Emberi Fejlődés” bizottságának weblapja:

Centre of Catholic Social Thought – Leuveni Katolikus Egyetem katolikus társadalmi tanítással foglalkozó intézetének honlapja:

Tanulmányok

An Introduction to Catholic Social Teaching – Az ausztráliai Social Action Office weboldalán:

Rövid összefoglalók

Themes of Catholic Social Teaching:

Building Blocks of Catholic Social Teaching – William J. Byron SJ öszefoglaló írása:

The Busy Christian’s Guide to Catholic Social Teaching – Amit minden kereszténynek illene tudni a KTT alapdokumentumairól:

Catholic Social Teaching – Összefoglaló írás a Catholics in Alliance for the Common Good weboldalán:

An Introduction to the Principles of Catholic Social Thought – összefoglaló írás a Notre Dame Egyetem „Center for Social Concerns” intézetének weboldalán:

Segédanyagok a társadalmi igazságosságra, elköteleződésre neveléshez

Egy sokrétű gyűjtemény az alapdokumentumokkal, pedagógiai útmutatásokkal, konkrét segédanyagokkal:

Keresztény nevelőknek, katekétáknak szóló weblap, melynek archív cikkei között több is található a társadalmi tanítással kapcsolatos nevelésről:

Gazdag weblap a katolikus társadalmi tanítással kapcsolatos alapdokumentumokkal, tanulmányokkal, nevelési elvekkel, a társadalmi tanítással kapcsolatos különböző alapelvekről szóló foglalkozás-vázlatokkal:

Francia nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldalak

Doctrine sociale de l´Eglise – Stanislas de Sainte Agathe tartalmas weboldala a katolikus társadalmi tanításról:

Alapdokumentumok

Agenda Social – François-Xavier Nguyen Van Thuân bíboros tematikus szemelvénygyűjteménye a katolikus társadalmi tanítás alapdokumentumaiból:

Doctrine Social – a katolikus társadalmi tanítás alapdokumentumainak tematikus áttekintése a dominikánusok weboldalán:

Egyéb dokumentumok

La Solidarité est l’Ame de l’Union Européenne – Az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának (COMECE) 2004-es deklarációja:

Lettre sociale de l’Eglise catholique au Luxembourg – a luxemburgi katolikus egyház szociális körlevele 2007-ből:

Tanulmányok

Doctrine Sociale de l’Eglise – a párizsi egyházmegye “Katedrális Iskolá”-jában Baudoin Roger által tartott 2004-es kurzus összefoglalása:

Enseignement social de l’Eglise – összefoglaló írás “Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma” francia nyelvű kiadásának megjelenése alkalmából:

Du bon usage de la doctrine sociale de l’Église – áttekintő írás a katolikus társadalmi tanításról dél-franciaországi keresztény weboldalon:

Összefoglaló írások a croire.com-on
(a croire.com a leglátogatottabb francia vallásos weboldal):

Nature de la doctrine sociale (1999) – részlet a Szentszék Nevelési Kongregációja 1989-es dokumentumából:

Le patrimoine historique de la doctrine sociale (1999) – történeti áttekintés a Szentszék Neve- lési Kongregációja dokumentuma alapján:

Charte de la solidarité – a francia püspökök által 1988-ban kiadott “A szolidaritás kartájá”-nak ismertetése:

Quelques grandes lignes de l’enseignement social de l’Églis: de Rerum Novarum a Centesimus Annus – Jean Marie Faux, SJ (2006) írása:

L’Église et la construction de l’ordre international – J. Joblin SJ írása (Pontificia Universitá Gregoriana):

Doctrine sociale, vision chrétienne du travail et développement de la personne – Jean-Marie Schmitz (2005) írása:

Rövid összefoglalók

Qu’est-ce que la Pensée Sociale de l’Eglise? – Antoine Kerhuel SJ, a CERAS (francia jezsuiták szociális témákkal foglalkozó intézete: Centre de Recherche et d’Action Sociales) igazgatójának bevezető írása 2003-ból:

Les grands principes de la doctrine sociale de l’Église – összefoglaló írás nagy presztízsű egyetemek keresztény hallgatóinak dél-párizsi weboldalán:

Doctrine sociale catholique, ou pensée sociale catholique ? – Jean-Yves Calvez SJ írása (Centre Sevres, Paris):

Német nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldalak

Sokrétű weboldal, a katolikus társadalmi tanítás többoldalú bemutatásával (történelmi áttekintés, enciklikák, más egyházak, tanulmányok stb.):

Alapdokumentumok

Az osztrák Justitia et Pax részletes, számos hivatalos megnyilatkoztatást felsorakoztató weblapja:

Kurzusok

Prof. Ernst Leuninger kurzusainak anyaga a katolikus társadalmi tanításról:

Rövid összefoglalók

A katolikus társadalmi tanítás lényegének és fejlődésének összegzése:

A katolikus társadalmi tanítás lényegének bemutatása irodalmi és linkajánlóval:

A katolikus társadalmi tanítás szintézise és összevetése különböző ideológiákkal:

A kolping-szövetség honlapja, amely összegzi a katolikus társadalmi tanítást, és ajánl néhány tanulmányt a témában:

Magyar nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldalak

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban képzésének honlapja

„Vacsoravendégek 1.” – Kisfilm a Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház Szegénykonyhájáról

“Remény a reménytelenségben” – Kisfilm a Csak Egyet Szociális Segítő Központ tevékenységéről

Olasz nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldal

Az Olasz Püspöki Konferencia szociális problémákkal és munkával foglalkozó Nemzeti Hivatalának hivatalos weblapja dokumentumokkal, tanulmányokkal, képzési ajánlásokkal, gazdag irodalmi és linkajánlóval stb.:

Szemléletes “térkép” a katolikus társadalmi tanításról, amelynek elemei kibontják annak tartalmát; kiegészítve didaktikai útmutatásokkal több korosztály társadalmi nevelésére vonatkozóan:

Összefoglaló írások

Az egyház társadalmi tanításának átfogó, ugyanakkor kellően részletes összegzése közérthető nyelvezettel:

Thomas Williams összefoglaló írása a társadsalmi tanítás alapjairól:

Enrique Colom részletes tanulmánya a keresztények politikai elköteleződéséről:

Dokumentumok, segédanyagok, tanulmányok a társadalmi igazságosságra, elköteleződésre neveléshez

Az Olasz Katolikus Pöspöki Konferencia dokumentuma a társadalmi élet evangelizációjáról:

Giorgio Feliciani kánonjogász rövid írása a nevelés és az egyház társadalmi tasnításának kapcsolatáról:

Giampaolo Crepaldi, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa titkárának írása a nevelés és a közjó kapcsolatáról az egyház társadalmi tanításában témáról:

Giovanni Ricchiuti, Acerenza érsekének, a társadalmi problémák, a munka, az igazságosság és béke püspöki bizottsága titkárának írása a fiatalok igazságosságra és békére neveléséről:

Caterina Calabria írása a nevelés, hivatás és fejlődés témájáról, valamint a teremtett világ védelmének és az egyház társadalmi tanításának kapcsolatáról:

Mariano Crociata írása az evangéliumi szellemű társadalmi elköteleződésre nevelésről:

Tanulmány a békére nevelésről:

Tanulmány a törvénytiszteletre nevelésről:

Tanulmányok a társadalmi tudatra nevelésről:

Tanulmányok a politikai elköteleződésre nevelésről:

Spanyol nyelvű weboldalak a katolikus társadalmi tanításról

Részletes oldalak

Az Instituto Social León XIII (XIII. Leó pápáról elnevezett) intézmény weblapja a társadalmi tanítás terjesztését szolgálja; rajta számos alapdokumentummal, hivatalos megnyilatkozással, képzési anyaggal, képzéssel, tanulmánnyal:

“Kereszténység és Igazságosság” tanulmányi központ honlapja számos letölthető dokumentummal, tanulmánnyal, képzési ajánlóval:

Kurzusok

Egy nagyon részletes, gazdag online kurzus az egyház társadalmi tanításáról:

Online didaktikai segédanyag, amely bemutatja az egyház társadalmi tanításának jelentőségét, szerepét az egyén, a társadalom, valamint az egyház életében, és kifejti tartalmát 13 egységben. A végén lényegi irodalmi és link-ajánló található:

Tanulmányok

Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma és más, ezzel összefüggő dokumentumok, tanulmányok online változata:

Egy missziós weblap, amely számos missziós témakör között az egyház társadalmi tanításával kapcsolatos tanulmányok sorát kínálja fel:

Az egyház társadalmi tanításával kapcsolatos spanyol és angol nyelvű cikkek linkgyűjteménye:

Az egyház társadalmi tanítását kifejtő kompendium első négy fejezetének összefoglalása:

Hírportál

Egy az egyház társadalmi tanításával összhangban lévő, annak szellemiségét terjesztő, evangelizációs online hírportál: